4
نمایشگاه بین المللی فین تک امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی فین تک امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی فین تک امارات متحده عربی- دبی

۱۰ خرداد ۱۴۰۱ (2022/05/31)
۱۱ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/01)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی فین تک امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی فین تک دبی از تاریخ 10 الی 11 خرداد 1401 در سالن شیخ سعید 1 – 3 انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی فین تک دبی

ثبت نام برای شرکت در  نمایشگاه بین المللی فین تک دبی و ارائه محصولات و دستاوردها

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی