نمایشگاه بین المللی لجستیک و حمل و نقل اروپا

نمایشگاه بین المللی لجستیک و حمل و نقل اروپا

نمایشگاه بین المللی لجستیک و حمل و نقل اروپا

۶ فروردین ۱۳۹۸ (2019/03/26)
۸ فروردین ۱۳۹۸ (2019/03/28)
نمایشگاه بین المللی پاریس

نمایشگاه بین المللی لجستیک و حمل و نقل اروپا

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی لجستیک و حمل و نقل اروپا از 6 الی 8 فروردین 1398 در نمایشگاه بین المللی پاریس انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی لجستیک و حمل و نقل اروپا

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی لجستیک و حمل و نقل اروپا (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی