4
نمایشگاه بین المللی لجستیک و زنجیره تأمین شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی لجستیک و زنجیره تأمین شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی لجستیک و زنجیره تأمین شانگهای چین

۱۸ فروردین ۱۴۰۱ (2022/04/07)
۲۰ فروردین ۱۴۰۱ (2022/04/09)
مرکز نمایشگاهی شانگهای

نمایشگاه بین المللی لجستیک و زنجیره تأمین شانگهای چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی