4
نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر، مهندسی و اداری ایران تهران

نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر، مهندسی و اداری ایران تهران

نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر، مهندسی و اداری ایران تهران

۲ تیر ۱۴۰۱ (2022/06/23)
۵ تیر ۱۴۰۱ (2022/06/26)
نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر، مهندسی و اداری ایران تهران

برگزاری نمایشگاه لوازم التحریر، مهندسی و اداری تهران از تاریخ 2 الی 5 تیر 1401 در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در جشنواره لوازم التحریر، مهندسی و اداری تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه لوازم التحریر، مهندسی و اداری تهران

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی