4
نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، راهسازی و عمران، ریلی و جاده ای مشهد

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، راهسازی و عمران، ریلی و جاده ای مشهد

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، راهسازی و عمران، ریلی و جاده ای مشهد

۱۴ بهمن ۱۴۰۰ (2022/02/03)
۱۷ بهمن ۱۴۰۰ (2022/02/06)
نمایشگاه بین المللی مشهد
43 شرکت داخلی
دسترسی موضوعی
ساختمان و معماری-راه سازی
نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی عمران ریلی و جاده ای

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، راهسازی و عمران، ریلی و جاده ای مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، راهسازی و عمران، ریلی و جاده ای مشهد از تاریخ 14 تا 17 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، راهسازی و عمران، ریلی و جاده ای مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، راهسازی و عمران، ریلی و جاده ای مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی