نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، راهسازی و عمران، ریلی و جاده ای مشهد

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، راهسازی و عمران، ریلی و جاده ای مشهد

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، راهسازی و عمران، ریلی و جاده ای مشهد

۲۵ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/16)
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/19)
نمایشگاه بین المللی مشهد
50 شرکت داخلی و 15 نمایندگی شرکت های خارجی

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، راهسازی و عمران، ریلی و جاده ای مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، راهسازی و عمران، ریلی و جاده ای مشهد چهاردهمین دوره از تاریخ 25 تا 28 مرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، راهسازی و عمران، ریلی و جاده ای مشهد چهاردهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، راهسازی و عمران، ریلی و جاده ای مشهد چهاردهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی