4
نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی و بافندگی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی و بافندگی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی و بافندگی چین شانگهای

۲۶ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/16)
۲۸ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/18)
نمایشگاه بین المللی شانگهای

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی و بافندگی چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی و بافندگی شانگهای از 26 الی 28 اسفند 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی و بافندگی شانگهای

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی و بافندگی شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی