نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، لوازم و مصالح ساختمانی تبریز

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، لوازم و مصالح ساختمانی تبریز

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، لوازم و مصالح ساختمانی تبریز

۱۸ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/08)
۲۱ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/11)
نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، لوازم و مصالح ساختمانی تبریز

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی از تاریخ 18 الی 21 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، لوازم و مصالح ساختمانی تبریز

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی تبریز 

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی