نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، لوازم و مصالح ساختمانی تبریز

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، لوازم و مصالح ساختمانی تبریز

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، لوازم و مصالح ساختمانی تبریز

۳ خرداد ۱۴۰۱ (2022/05/24)
۶ خرداد ۱۴۰۱ (2022/05/27)
نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، لوازم و مصالح ساختمانی تبریز

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی از تاریخ 3 الی 6 خرداد 1401 در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، لوازم و مصالح ساختمانی تبریز

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی تبریز 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی