4
نمایشگاه بین المللی ماهی، غذاهای دریایی، صید، پرورش و فرآوری روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی ماهی، غذاهای دریایی، صید، پرورش و فرآوری روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی ماهی، غذاهای دریایی، صید، پرورش و فرآوری روسیه مسکو

۲۲ فروردین ۱۴۰۲ (2023/04/11)
۲۴ فروردین ۱۴۰۲ (2023/04/13)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی ماهی، غذاهای دریایی، صید، پرورش و فرآوری روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی ماهی، غذاهای دریایی، صید، پرورش و فرآوری روسیه مسکو از 22 الی 24 فروردین 1402 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی ماهی، غذاهای دریایی، صید، پرورش و فرآوری روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی ماهی، غذاهای دریایی، صید، پرورش و فرآوری روسیه مسکو

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی