نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل، دکوراسیون و معماری داخلی تبریز

نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل، دکوراسیون و معماری داخلی تبریز

نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل، دکوراسیون و معماری داخلی تبریز

۱۶ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/07)
۲۰ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/11)
نمایشگاه بین المللی تبریز
14.000 مترمربع

نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل، دکوراسیون و معماری داخلی تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل، دکوراسیون و معماری داخلی تبریز از تاریخ 16 الی 20 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل، دکوراسیون و معماری داخلی تبریز

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل، دکوراسیون و معماری داخلی تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی