4
نمایشگاه بین المللی ضدعفونی و کنترل عفونت، تجهیزات پزشکی شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی ضدعفونی و کنترل عفونت، تجهیزات پزشکی شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی ضدعفونی و کنترل عفونت، تجهیزات پزشکی شانگهای چین

۸ تیر ۱۴۰۱ (2022/06/29)
۱۰ تیر ۱۴۰۱ (2022/07/01)
نمایشگاه بین المللی شانگهای
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه شانگهای

نمایشگاه بین المللی ضدعفونی و کنترل عفونت، تجهیزات پزشکی شانگهای چین

برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و درمان چین شانگهای در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و درمان چین شانگهای

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و درمان چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی