نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و درمان چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و درمان چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و درمان چین شانگهای

۲ تیر ۱۴۰۰ (2021/06/23)
۴ تیر ۱۴۰۰ (2021/06/25)
نمایشگاه بین المللی شانگهای

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و درمان چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و درمان چین شانگهای از 2 الی 4 تیر 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و درمان چین شانگهای

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و درمان چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی