نمایشگاه بین المللی محصولات بهداشت و درمان شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی محصولات بهداشت و درمان شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی محصولات بهداشت و درمان شانگهای چین

۵ آذر ۱۳۹۹ (2020/11/25)
۷ آذر ۱۳۹۹ (2020/11/27)
نمایشگاه بین المللی شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی محصولات بهداشت و درمان شانگهای چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی محصولات بهداشت و درمان شانگهای از 5 الی 7 آذر 1399 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی محصولات بهداشت و درمان شانگهای

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی محصولات بهداشت و درمان شانگهای

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی