4
نمایشگاه بین المللی لوازم تجهیزات و محصولات ورزشی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی لوازم تجهیزات و محصولات ورزشی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی لوازم تجهیزات و محصولات ورزشی چین شانگهای

۱۰ فروردین ۱۴۰۱ (2022/03/30)
۱۲ فروردین ۱۴۰۱ (2022/04/01)
نمایشگاه بین المللی مد چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی لوازم تجهیزات و محصولات ورزشی چین شانگهای

برگزاری نمایشگاه بین المللی لوازم تجهیزات و محصولات ورزشی چین شانگهای از 29 اردیبهشت الی 1 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی لوازم تجهیزات و محصولات ورزشی چین شانگهای

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی لوازم تجهیزات و محصولات ورزشی چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی