نمایشگاه بین المللی لوازم تجهیزات و محصولات ورزشی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی لوازم تجهیزات و محصولات ورزشی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی لوازم تجهیزات و محصولات ورزشی چین شانگهای

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/19)
۱ خرداد ۱۴۰۰ (2021/05/22)
نمایشگاه بین المللی مد چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی لوازم تجهیزات و محصولات ورزشی چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی لوازم تجهیزات و محصولات ورزشی چین شانگهای از 29 اردیبهشت الی 1 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی لوازم تجهیزات و محصولات ورزشی چین شانگهای

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی لوازم تجهیزات و محصولات ورزشی چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی