نمایشگاه بین المللی محصولات پروتئینی و صنایع وابسته ایران تهران

نمایشگاه بین المللی محصولات پروتئینی و صنایع وابسته ایران تهران

نمایشگاه بین المللی محصولات پروتئینی و صنایع وابسته ایران تهران

۲۵ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/16)
۲۸ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/19)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی محصولات پروتئینی و صنایع وابسته ایران تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی محصولات پروتئینی و صنایع وابسته تهران از تاریخ 25 الی 28 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی محصولات پروتئینی و صنایع وابسته تهران

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی محصولات پروتئینی و صنایع وابسته تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی