4
نمایشگاه بین المللی محصولات کودکان و نوزدان شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی محصولات کودکان و نوزدان شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی محصولات کودکان و نوزدان شانگهای چین

۱۸ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/10)
۲۰ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/12)
نمایشگاه بین المللی شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی محصولات کودکان و نوزدان شانگهای چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی محصولات کودکان و نوزدان شانگهای از 18 الی 20 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی محصولات کودکان و نوزدان شانگهای

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی محصولات کودکان و نوزدان شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی