نمایشگاه بین المللی محیط زیست، انرژیهای نو و تجدید پذیر تهران

نمایشگاه بین المللی محیط زیست، انرژیهای نو و تجدید پذیر تهران

نمایشگاه بین المللی محیط زیست، انرژیهای نو و تجدید پذیر تهران

۷ آبان ۱۴۰۰ (2021/10/29)
۱۰ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/01)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی محیط زیست، انرژیهای نو و تجدید پذیر تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی محیط زیست، انرژیهای نو و تجدید پذیر تهران از تاریخ 7 الی 10 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی محیط زیست، انرژیهای نو و تجدید پذیر تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی محیط زیست، انرژیهای نو و تجدید پذیر تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی