نمایشگاه بین المللی محیط زیست، انرژیهای نو و تجدید پذیر تهران

نمایشگاه بین المللی محیط زیست، انرژیهای نو و تجدید پذیر تهران

نمایشگاه بین المللی محیط زیست، انرژیهای نو و تجدید پذیر تهران

۲ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/21)
۵ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/24)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی محیط زیست، انرژیهای نو و تجدید پذیر تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی محیط زیست، انرژیهای نو و تجدید پذیر تهران هجدهمین دوره از تاریخ 2 الی 5 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی محیط زیست، انرژیهای نو و تجدید پذیر تهران هجدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی محیط زیست، انرژیهای نو و تجدید پذیر تهران هجدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی