4
نمایشگاه بین المللی کودک چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی کودک چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی کودک چین شانگهای

۱۹ مهر ۱۳۹۹ (2020/10/10)
۲۱ مهر ۱۳۹۹ (2020/10/12)
نمایشگاه بین المللی شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی کودک چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کودک شانگهای از 19 الی 21 مهر 1399 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی کودک شانگهای

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی کودک شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی