نمایشگاه بین المللی مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی آلمان فرانکفورت

نمایشگاه بین المللی مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی آلمان فرانکفورت

نمایشگاه بین المللی مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی آلمان فرانکفورت

۲۴ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/14)
۲۸ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/18)
محل نمایشگاه های بین المللی فرانکفورت

نمایشگاه بین المللی مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی آلمان فرانکفورت

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی آلمان فرانکفورت از تاریخ 24 الی 28 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی فرانکفورت آلمان انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی آلمان فرانکفورت

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی آلمان فرانکفورت

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی