نمایشگاه بین المللی مهندسی پزشکی، محصولات و مواد مصرفی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی مهندسی پزشکی، محصولات و مواد مصرفی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی مهندسی پزشکی، محصولات و مواد مصرفی روسیه مسکو

۱۵ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/06)
۱۹ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/10)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی مهندسی پزشکی، محصولات و مواد مصرفی روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مهندسی پزشکی، محصولات و مواد مصرفی روسیه مسکو از 15 الی 19 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی مهندسی پزشکی، محصولات و مواد مصرفی روسیه مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی مهندسی پزشکی، محصولات و مواد مصرفی روسیه مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی