نمایشگاه بین المللی مواد، ساخت و فناوری هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی مواد، ساخت و فناوری هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی مواد، ساخت و فناوری هنگ کنگ

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/13)
۲۴ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/15)
نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی مواد، ساخت و فناوری هنگ کنگ

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد، ساخت و فناوری هنگ کنگ از 22 الی 24 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی مواد، ساخت و فناوری هنگ کنگ

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی مواد، ساخت و فناوری هنگ کنگ (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی