نمایشگاه بین المللی موادغذایی، کشاورزی، دام و طیور، چاپ وبسته بندی و صنایع وابسته کراچی

نمایشگاه بین المللی موادغذایی، کشاورزی، دام و طیور، چاپ وبسته بندی و صنایع وابسته کراچی

نمایشگاه بین المللی موادغذایی، کشاورزی، دام و طیور، چاپ وبسته بندی و صنایع وابسته کراچی

۲۱ فروردین ۱۳۹۷ (2018/04/10)
۲۴ فروردین ۱۳۹۷ (2018/04/13)
نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی موادغذایی، کشاورزی، دام و طیور، چاپ وبسته بندی و صنایع وابسته کراچی

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی موادغذایی، کشاورزی، دام و طیور، چاپ وبسته بندی و صنایع وابسته کراچی از تاریخ 21 تا 23 فروردین 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی موادغذایی، کشاورزی، دام و طیور، چاپ وبسته بندی و صنایع وابسته کراچی

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی موادغذایی، کشاورزی، دام و طیور، چاپ وبسته بندی و صنایع وابسته کراچی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی