4
نمایشگاه بین المللی مواد شیمیایی هند

نمایشگاه بین المللی مواد شیمیایی هند

نمایشگاه بین المللی مواد شیمیایی هند

۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/04/25)
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/04/26)
نمایشگاه بین المللی بمبئی
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه بمبئی
صنایع شیمیایی

نمایشگاه بین المللی مواد شیمیایی هند

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد شیمیایی هند از 5 الی 6 اردیبهشت 1397 در نمایشگاه بین المللی بمبئی انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی مواد شیمیایی هند

شرکت در نمایشگاه بین المللی مواد شیمیایی هند و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی