4
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارگانیک نورنبرگ

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارگانیک نورنبرگ

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارگانیک نورنبرگ

۲۴ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/13)
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/16)
نمایشگاه بین المللی نومبرگ
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه نورمبرگ
مواد غذایی و آشامیدنی ها

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارگانیک نورنبرگ

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارگانیک نورنبرگ از تاریخ 24 الی 27 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی نورنبرگ انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارگانیک نورنبرگ

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارگانیک نورنبرگ (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی