نمایشگاه بین المللی مواد غذایی بمبئی

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی بمبئی

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی بمبئی

۵ مهر ۱۳۹۷ (2018/09/27)
۷ مهر ۱۳۹۷ (2018/09/29)
نمایشگاه بین المللی بمبئی

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی بمبئی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد غذایی بمبئی از 5 الی 7 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی بمبئ انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی مواد غذایی بمبئی

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی بمبئی (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی