نمایشگاه بین المللی مواد غذایی شانگهای

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی شانگهای

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی شانگهای

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ (2019/05/14)
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ (2019/05/16)
نمایشگاه بین المللی شانگهای

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد غذایی شانگهای از 24 الی 26 اردیبهشت 1398 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی مواد غذایی شانگهای

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی شانگهای (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی