4
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی چین شانگهای

۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ (2022/04/27)
۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ (2022/04/29)
نمایشگاه بین المللی شانگهای
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه شانگهای
مواد غذایی و آشامیدنی ها
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی چین شانگهای

برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد غذایی چین شانگهای از 28 الی 30 اردیبهشت 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی مواد غذایی چین شانگهای

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی