نمایشگاه بین المللی مواد غذایی شانگهای

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی شانگهای

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی شانگهای

۲۵ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/16)
۲۷ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/18)
نمایشگاه بین المللی شانگهای

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد غذایی شانگهای از 25 الی 27 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی مواد غذایی شانگهای

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی شانگهای (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی