4
نمایشگاه بین المللی صنعت مواد غذایی سبز و ارگانیک چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی صنعت مواد غذایی سبز و ارگانیک چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی صنعت مواد غذایی سبز و ارگانیک چین شانگهای

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/06)
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/08)
نمایشگاه بین المللی شانگهای
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه شانگهای
مواد غذایی و آشامیدنی ها
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی

نمایشگاه بین المللی صنعت مواد غذایی سبز و ارگانیک چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت مواد غذایی سبز و ارگانیک چین شانگهای از 16 الی 18 اردیبهشت 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت مواد غذایی سبز و ارگانیک چین شانگهای

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی صنعت مواد غذایی سبز و ارگانیک چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی