نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و کشاورزی تانزانیا

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و کشاورزی تانزانیا

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و کشاورزی تانزانیا

۳ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/25)
۵ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/27)
نمایشگاه بین المللی دارالسلام
١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و کشاورزی تانزانیا

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و کشاورزی تانزانیا از 3 الی 5 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی دارالسلام انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و کشاورزی تانزانیا

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و کشاورزی تانزانیا (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی