4
نمایشگاه بین المللی موتور روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی موتور روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی موتور روسیه مسکو

۱۱ فروردین ۱۴۰۲ (2023/03/31)
۱۳ فروردین ۱۴۰۲ (2023/04/02)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی موتور روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی موتور روسیه مسکو (MOTOR SHOW) از 11 الی 13 فروردین 1402 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی موتور روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی موتور روسیه مسکو

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی