نمایشگاه بین المللی ناشران کتاب جهان اسلام مشهد

نمایشگاه بین المللی ناشران کتاب جهان اسلام مشهد

نمایشگاه بین المللی ناشران کتاب جهان اسلام مشهد

۲ آذر ۱۳۹۷ (2018/11/23)
۸ آذر ۱۳۹۷ (2018/11/29)
نمایشگاه بین المللی مشهد
15:00 الی 21:00
8.000 مترمربع
700 ناشر و بیش از 800 غرفه
سالن های مفاخر، فردوسی، عطار

نمایشگاه بین المللی ناشران کتاب جهان اسلام مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ناشران کتاب جهان اسلام مشهد بیستمین دوره از تاریخ 2 الی 8 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ناشران کتاب جهان اسلام مشهد بیستمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی ناشران کتاب جهان اسلام مشهد بیستمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی