4
نمایشگاه بین المللی ناشران کتاب جهان اسلام مشهد

نمایشگاه بین المللی ناشران کتاب جهان اسلام مشهد

نمایشگاه بین المللی ناشران کتاب جهان اسلام مشهد

۶ مهر ۱۴۰۱ (2022/09/28)
۱۱ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/03)
نمایشگاه بین المللی مشهد
15:00 الی 21:00
7.000 مترمربع
690 ناشر و بیش از 778 غرفه
سالن های مفاخر، فردوسی، عطار

نمایشگاه بین المللی ناشران کتاب جهان اسلام مشهد

برگزاری نمایشگاه بین المللی ناشران کتاب جهان اسلام مشهد بیست و دومین دوره از تاریخ 6 الی 11 مهر 1401 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ناشران کتاب جهان اسلام مشهد

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی ناشران کتاب جهان اسلام مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی