4
نمایشگاه بین المللی نسل جدید محصولات انرژی خورشیدی پکن چین

نمایشگاه بین المللی نسل جدید محصولات انرژی خورشیدی پکن چین

نمایشگاه بین المللی نسل جدید محصولات انرژی خورشیدی پکن چین

۲۵ فروردین ۱۴۰۲ (2023/04/14)
۲۷ فروردین ۱۴۰۲ (2023/04/16)
محل دائمی نمایشگاه پکن

نمایشگاه بین المللی نسل جدید محصولات انرژی خورشیدی پکن چین

نمایشگاه بین المللی نسل جدید محصولات انرژی خورشیدی چین پکن، در تاریخ 25 الی 27 فروردین 1402 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی نسل جدید محصولات انرژی خورشیدی چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی نسل جدید محصولات انرژی خورشیدی چین پکن

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی