نمایشگاه بین المللی نورپردازی ژاپن

نمایشگاه بین المللی نورپردازی ژاپن

نمایشگاه بین المللی نورپردازی ژاپن

۲۶ دی ۱۳۹۷ (2019/01/16)
۸ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/28)
نمایشگاه بین المللی توکیو

نمایشگاه بین المللی نورپردازی ژاپن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی نورپردازی ژاپن از 26 الی 28 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی توکیو انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی نورپردازی ژاپن

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی نورپردازی ژاپن (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی