نمایشگاه بین المللی نوشت افزار دبی

نمایشگاه بین المللی نوشت افزار دبی

نمایشگاه بین المللی نوشت افزار دبی

۱۲ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/02)
۱۴ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/04)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی نوشت افزار دبی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی نوشت افزار دبی از تاریخ 12 الی 14 اسفند 1399 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی نوشت افزار دبی

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی نوشت افزار دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی