4
نمایشگاه بین المللی هدایا و محصولات خانگی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی هدایا و محصولات خانگی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی هدایا و محصولات خانگی شنزن چین

۲۸ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/20)
۱ آبان ۱۴۰۱ (2022/10/23)
مرکز نمایشگاهی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی هدایا و محصولات خانگی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی هدایا و محصولات خانگی شنزن چین، در تاریخ 28 مهر الی 1 آبان 1401 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در شنزن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی هدایا و محصولات خانگی شنزن چین

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی هدایا و محصولات خانگی شنزن چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی