4
نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای چین

۱۰ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/01)
۱۵ آبان ۱۳۹۹ (2020/11/05)
نمایشگاه بین المللی شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای از 10 الی 14 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی