4
نمایشگاه بین المللی و کنفرانس پزشکی خانواده دبی

نمایشگاه بین المللی و کنفرانس پزشکی خانواده دبی

نمایشگاه بین المللی و کنفرانس پزشکی خانواده دبی

۷ اسفند ۱۳۹۶ (2018/02/26)
۷ اسفند ۱۳۹۶ (2018/02/26)
نماشگاه بین المللی دبی
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه دبی
سلامت- پزشکی و تجهیزات پزشکی

نمایشگاه بین المللی و کنفرانس پزشکی خانواده دبی

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، نمایشگاه و کنفرانس پزشکی خانواده دبی از تاریخ 7 الی 9 اسفند 1396 در نمایشگاه بین المللی دبی برگزار گردید.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی و کنفرانس پزشکی خانواده دبی

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی و کنفرانس پزشکی خانواده دبی و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی