نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و خدمات تجارینمایشگاه بین المللی صنعت مارکتینگ

شروع نمایشگاه

پایان نمایشگاه

0   متر

فضای نمایشگاه

0   شرکت

تعداد شرکت کنندگان

نمایشگاه بین المللی پروژه تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی پروژه تهران با هدف ارتقا کمی و کیفی صنعت تجهیزات و ماشین آلات حفاظت از محیط زیست،شبکه های توزیع برق،مبلمان شهری، تجهیزات و ماشین آلات نفت و گاز و مصالح از تاریخ 5 الی 8 اردیبهشت 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در چهارمین نمایشگاه بین المللی پروژه تهران

غرفه سازی در چهارمین نمایشگاه بین المللی پروژه تهران

رزرو غرفه در نمایشگاه بین المللی پروژه تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی پروژه تهران با هدف ارتقا کمی و کیفی صنعت تجهیزات و ماشین آلات حفاظت از محیط زیست،شبکه های توزیع برق،مبلمان شهری، تجهیزات و ماشین آلات نفت و گاز و مصالح از تاریخ 5 الی 8 اردیبهشت 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

در نمایشگاه بین المللی پروژه ایران، نوین ترین و جدیدترین محصولات ساخت و سازهای شهری ، تونل سازی، سدسازی، تجهیزات نیروگاهی (هسته ای ،آب، برق،خورشیدی،باد)، تجهیزات و ماشین آلات حفاظت از محیط زیست،شبکه های توزیع برق،مبلمان شهری، تجهیزات و ماشین آلات نفت و گاز و مصالح، فناوری سرمایش محیط بسته،سیستم تهویه مرکزی،مهندسی سرمایش و ماشین آلات ساختمانی با هدف سرمایه گذاری و اجرای پروژهای داخل ایران، عرضه و به نمایش گذاشته می شود.

معرفی پتانسیل های اقتصادی و صنعتی کشورمان به شرکت های خارجی، سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ جمهوری اسلامی ایران، اجرای پروژه های مختلف اقتصادی، ارائه نوین ترین تجهیزات و صنایع اجرای پروژه ها و همچنین انتقال دانش فنی به بازار داخلی، برخی از اهداف این نمایشگاه بین المللی است.

تقویم نمایشگاهی تهران

برچسب ها:
نمایشگاه های مرتبط در این حوزه
نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و خدمات تجاری

نمایشگاه سراسری فروش بهاره نوروز تبریز

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/12/17   الی   1403/12/25

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران ایران

نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1403/09/23   الی   1403/09/26

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و خدمات تجاری

نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی (Reklama) مسکو روسیه مرکز نمایشگاهی مسکو

نمایشگاه بین المللی مسکو

1403/07/30   الی   1403/08/03

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و خدمات تجاری

نمایشگاه بین المللی تجارت و صنعت (ITIF ASIA) کراچی پاکستان

نمایشگاه بین المللی کراچی

1404/02/20   الی   1404/02/22

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و خدمات تجاری

نمایشگاه بین المللی صنعت تبلیغات و بازاریابی تبریز ایران

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/08/25   الی   1403/08/28

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و خدمات تجاری

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و صنعت تبلیغات اصفهان ایران

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1403/10/11   الی   1403/10/14

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و خدمات تجاری

نمايشگاه بین المللی رسانه، تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته (PARS AMPEX) شیراز ایران

نمايشگاه بین المللی شیراز

1403/11/16   الی   1403/11/19

مشاهده جزئیات

reserve

رزرو غرفه در  نمایشگاه بین المللی پروژه تهران

رزرو غرفه

booth

غرفه سازی در  نمایشگاه بین المللی پروژه تهران

غرفه سازی

محل برگزاری نمایشگاه

  • نمایشگاه بین المللی تهران

آدرس :