4
نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد

۳۰ دی ۱۴۰۰ (2022/01/20)
۳ بهمن ۱۴۰۰ (2022/01/23)
نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد از تاریخ 30 دی تا 3 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی