نمایشگاه بین المللی پودر و گرانول شانگهای

نمایشگاه بین المللی پودر و گرانول شانگهای

نمایشگاه بین المللی پودر و گرانول شانگهای

۲۴ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/16)
۲۶ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/18)
نمایشگاه بین المللی شانگهای

نمایشگاه بین المللی پودر و گرانول شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی پودر و گرانول شانگهای از 24 الی 26 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی پودر و گرانول شانگهای

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی پودر و گرانول شانگهای (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی