نمایشگاه بین المللی پیل سوختی توکیو

نمایشگاه بین المللی پیل سوختی توکیو

نمایشگاه بین المللی پیل سوختی توکیو

۸ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/27)
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/01)
نمایشگاه بین المللی توکیو

نمایشگاه بین المللی پیل سوختی توکیو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی پیل سوختی توکیو از 8 الی 10 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی توکیو انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی پیل سوختی توکیو

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی پیل سوختی توکیو (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی