4
نمایشگاه بین المللی چادر گوانگژو چین

نمایشگاه بین المللی چادر گوانگژو چین

نمایشگاه بین المللی چادر گوانگژو چین

۲۳ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/14)
۲۶ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/17)
نمایشگاه بین المللی گوانگژو
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه گوانگژو

نمایشگاه بین المللی چادر گوانگژو چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی چادر گوانگژو از 23 الی 26 تیر 1400 در نمایشگاه بین المللی گوانگژو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی چادر گوانگژو

شرکت در نمایشگاه بین المللی چادر گوانگژو

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی