4
نمایشگاه بین المللی چای چین هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی چای چین هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی چای چین هنگ کنگ

۲۱ مرداد ۱۴۰۰ (2021/08/12)
۲۳ مرداد ۱۴۰۰ (2021/08/14)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی چای چین هنگ کنگ

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی چای هنگ کنگ از تاریخ 21 الی 23  مرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت درنمایشگاه بین المللی چای هنگ کنگ

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی چای هنگ کنگ

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی