نمایشگاه بین المللی چای و قهوه بمبئی

نمایشگاه بین المللی چای و قهوه بمبئی

نمایشگاه بین المللی چای و قهوه بمبئی

۱۵ آبان ۱۳۹۹ (2020/11/05)
۲۰ آبان ۱۳۹۹ (2020/11/10)
نمایشگاه بین المللی بمبئی

نمایشگاه بین المللی چای و قهوه بمبئی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی چای و قهوه بمبئی از 15 الی 20 آبان 1399 در نمایشگاه بین المللی بمبئ انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی چای و قهوه بمبئی

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی چای و قهوه بمبئی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی