نمایشگاه بین المللی کاردستی و سرگرمی آلمان فرانکفورت

نمایشگاه بین المللی کاردستی و سرگرمی آلمان فرانکفورت

نمایشگاه بین المللی کاردستی و سرگرمی آلمان فرانکفورت

۹ بهمن ۱۴۰۰ (2022/01/29)
۱۲ بهمن ۱۴۰۰ (2022/02/01)
محل نمایشگاه های بین المللی فرانکفورت

نمایشگاه بین المللی کاردستی و سرگرمی آلمان فرانکفورت

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کاردستی و سرگرمی آلمان فرانکفورت از تاریخ 9 الی 12 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی فرانکفورت آلمان انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی کاردستی و سرگرمی آلمان فرانکفورت

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی کاردستی و سرگرمی آلمان فرانکفورت

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی