نمایشگاه بین المللی کاغذ ویتنام

نمایشگاه بین المللی کاغذ ویتنام

نمایشگاه بین المللی کاغذ ویتنام

۵ تیر ۱۳۹۸ (2019/06/26)
۷ تیر ۱۳۹۸ (2019/06/28)
نمایشگاه بین المللی هوشی مین

نمایشگاه بین المللی کاغذ ویتنام

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کاغذ ویتنام از 5 الی 7 تیر 1398 در نمایشگاه بین المللی هوشی مین انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی کاغذ ویتنام

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی کاغذ ویتنام (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی