نمایشگاه بین المللی کتاب اصفهان

نمایشگاه بین المللی کتاب اصفهان

نمایشگاه بین المللی کتاب اصفهان

۹ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/31)
۱۵ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/06)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
9:00 الی 20:00
481 ناشر

نمایشگاه بین المللی کتاب اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب اصفهان از تاریخ 9 الی 15 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی کتاب اصفهان (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی کتاب اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی