نمایشگاه بین المللی کتاب اصفهان

نمایشگاه بین المللی کتاب اصفهان

نمایشگاه بین المللی کتاب اصفهان

۷ مهر ۱۴۰۰ (2021/09/29)
۱۳ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/05)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
452 ناشر

نمایشگاه بین المللی کتاب اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب اصفهان از تاریخ 7 الی 13 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی کتاب اصفهان

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی کتاب اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی