4
نمایشگاه بین المللی کتاب باکو آذربایجان

نمایشگاه بین المللی کتاب باکو آذربایجان

نمایشگاه بین المللی کتاب باکو آذربایجان

۱۳ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/05)
۱۷ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/09)
نمایشگاه بین المللی باکو آذربایجان

نمایشگاه بین المللی کتاب باکو آذربایجان

برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب باکو آذربایجان از 13 الی 17 مهر 1401 در نمایشگاه بین المللی باکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب باکو آذربایجان

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی کتاب باکو آذربایجان

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی