نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

۱۹ بهمن ۱۳۹۸ (2020/02/08)
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ (2020/02/16)
نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center
10:00 الی 20:00
25.000 مترمربع
سالن های 5-6-7
306 غرفه
10 کشور
240.000 بازدید کننده

نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 19 الی 27 بهمن 1398 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام شد.

جهت بازدید (تهیه بلیط نمایشگاه) نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) اینجا کلیک کنید

بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی