4
نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

۶ فروردین ۱۴۰۲ (2023/03/26)
۱۴ فروردین ۱۴۰۲ (2023/04/03)
نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center
10:00 الی 20:00
25.000 مترمربع
سالن های 5-6-7
306 غرفه
10 کشور
240.000 بازدید کننده

نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 6 الی 14 فروردین 1402 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی کتاب ترکیه، استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی فناوری های فروش و سیستم های سلف سرویس ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی