4
نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه استانبول

۱۲ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/03)
۲۰ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/11)
نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center

نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه استانبول

برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center) از 12 الی 20 آذر 1401 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی کتاب ترکیه استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی کتاب ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی