نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دامپروری کانادا

نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دامپروری کانادا

نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دامپروری کانادا

۲ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/22)
۴ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/24)
نمایشگاه بین المللی براندون
٠٩:٠٠ الی ١٧:٠٠

نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دامپروری کانادا

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دامپروری کانادا از 2 الی 4 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی براندون انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دامپروری کانادا

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دامپروری کانادا (ارائه محصول)

عضویت در خبرنامه ایمیلی