نمایشگاه بین المللی کودک، نوزاد و مادر ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی کودک، نوزاد و مادر ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی کودک، نوزاد و مادر ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

۱۷ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/08)
۲۰ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/11)
نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی CNR
10:00 الی 18:00
37.000 مترمربع
750 شرکت
17.000 بازدید کننده

نمایشگاه بین المللی کودک، نوزاد و مادر ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کودک، نوزاد و مادر ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 17 الی 20 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی کودک، نوزاد و مادر ترکیه، استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی کودک، نوزاد و مادر ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی کودک، نوزاد و مادر ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی