نمایشگاه بین المللی کودک نوزاد و مادران باردار روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی کودک نوزاد و مادران باردار روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی کودک نوزاد و مادران باردار روسیه مسکو

۴ اسفند ۱۳۹۹ (2021/02/22)
۷ اسفند ۱۳۹۹ (2021/02/25)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی کودک نوزاد و مادران باردار روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کودک نوزاد و مادران باردار روسیه مسکو از 4 الی 7 اسفند 1399 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام جهت بازدید از نمایشگاه بین المللی کودک نوزاد و مادران باردار روسیه مسکو

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی کودک نوزاد و مادران باردار روسیه مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی